__________________________________Vítej Dobrodruhu________________________________________

Evangelium knihy Nosferatu

21. února 2007 v 19:37 | Lily |  Magické potvory
Po vzpouře andělů se otevřela nebesa a toho dne Bůh označil zemi, která propadne temnotě. Určil jí místo ve stínu slunce a její den tak proměnil v noc. Z prachu té země a z hlíny jejích hrobů povstalo plemeno NOSFERATU - těch, kteří nikdy nespatřili slunce a měsíci se klaněli jako svému bohu. A určeno bylo, že oni nezemřou do těch časů než jim Bůh určí místo na slunci a vyjme jejich zemi z prokletí stínu. Kdo z nich by porušil tento zákon a spatřil slunce - zemře. Do těch dob je hvězdy vezmou pod svou ochranu a měsíc jim bude zářit jako slunce. I slitovala se matka Magie nad prokletými a pravila jim:
"Byla jsem stvořena a též zapovězena, jako jste byli vy. Já propůjčím vám kouzla a moc vševelikou a spojím vás v armádu jedinou. Pod vlajkou mé moci stvoříte národ. Určím vám zákony, abyste byli mocní a konat tak budete v mém jménu. Spočinete pod křídly tajemnými a učiním z vás národ, který přijde na svět až po událostech velikých, kdy nebude už člověka na zemi. Neboť nebude nikde více zla nežli v duši člověka a člověk nebude mít většího nepřítele než sebe samotného. Ničit a pustošit budou se lidé navzájem. Pak ve jménu Božím čtyři jezdci vyjedou a jejich jména budou Smrt, Mor, Válka a Hlad. Nebesa se otřesou a země chvění bude veliké. Řeky vystoupí ze svých koryt a oheň a zkáza bude tam, kde nedostoupí voda. Má síla vás před hněvem těch jezdců ochrání, neboť já jsem matka všech příčin a vám svěřím klíče od komnaty Belialovy. A po těch časech spatříte slunce."
Ta země ve stínu slunce nese jméno TRANSYLVANIA. Temný pranárod vyšších bytostí obdařených mocí a nepatřících žádnému pánu, byl nazván NOSFERATU. Jejich krvaví příběh se píše od počátku stvoření. Vystavěl pohanské modly a temné uctívání krve. Pradávní nadřazenci nad oběma světy, nad světem duchovna i nad světem hmoty a jejich duše jsou nesmrtelné. Jsou podobni lidem, ale patří k vyššímu řádu. Démoni a padlí andělé otiskli do jejich tváří svou podobu. Upíři - ti andělé záhrobí s bledou tváří a krutýma očima. Chladným šarmem, zvrácenou erotikou a zklamaným srdcem bez citu. V rozporu se vším, s dobou, s lidmi, s časem i s prozřetelností.
Čekají, vyčkávající na své vysvobození a příchod nového řádu. Nosferatu ve zlobě a zoufalství prokleli Boha a sami byli prokleti Ďáblem. To je i příčina, proč stále bloudí mezi nebem a peklem. Stále setrvávají v údolí temnoty v území nikoho, bez možnosti spočinout na jednom místě. Obě brány jsou jim uzavřeny. Přesto jsou mocní a silní. Obdařeni prozíravostí magie a temnou silou osvícení, která jim je přirozená. Umocňuje a zpřístupňuje jim čekání na milost, které přijde pro statisíce duší po svaté válce, jež se odehraje v astrální říši, ve sféře bez hmoty.
Proto bývá též v okultismu nazývána astrální válkou. Bude vedena zbraněmi nejmocnějších. Nikoliv mezi Bohem a Luciferem, ale mezi energiemi a zářivými polaritami prastarého původu, které se hromadí v netušených sférách vesmíru.
Celé tisíce let se schyluje k tomuto střetnutí a to bude mít za následek další vývoj veškerého bytí, života, existence, astrálu, hmoty i kosmu. Bude příčinou všech změn a zahájí počátek nového věku. Astrální válka, ve které se utkají energie a polarity o netušené síle, v čase blíže neurčeném. Tento boj bývá v mytologii všech základních kultur nazýván svatou válkou. O jejím příchodu věděli kněží, mágové a čarodějové již dávno, tak jako šamani i jasnovidci. Vize však na své pouti staletími zmutovala a změnila svou podobu. Byla uzamčena za dveře příběhů, legend a evangelií, od kterých lidstvo ve svém úpadku ztratilo klíče.
Po astrální "svaté" válce budou duše upírů Nosferatu osvobozeny. Do té doby Bůh nepřijme jejich duši a Ďábel nenechá zetlít jejich tělo.
A zjevil se velekněz z astrální bouře a z jeho úst a z rukou tekla krev. U nohou se mu plazil poraněný drak a velekněz (ten, který odhalil Molocha), pravil k těm kteří jej spatřili. A mluvil řečí nezvyklou, ale oni, tvorové "země ve stínu slunce" mu rozuměli, neboť nesli jeho jméno. A to jméno bylo Nosferatu. Oni věděli, že ON je jejich otec a ON věděl, že oni jsou jeho národ. A pravil jim hlasem tak mocným, že se pohnuly stíny:
"Vydržte a setrvejte! Jednoho dne přejdete do nové říše a jakmile přejdete most, uvítají Vás přízraky. Zde Vás všechny čeká země černého pentagramu, temného svědomí a sladkých snů. Budete hodovat na těch, kteří Vás nenáviděli a já posílím Vaše osvícení. Zde na zemi se tváře bližních odvrací a nově zrození mají studená těla a mrazivé doteky. Nevědí, co je to vášeň lovce a naplnění touhy."
Náhle se jeho zjev změnil do podoby plačícího anděla o nadsmyslné kráse a v rudé záři se potácela jeho zlomená křídla. A pravil unaveným hlasem:
"Ona - matka všech příčin - mi asi lhala a já to neuměl přijmout. Jak hluboce může bolet a především trvat utrpení? Mé utrpení samoty. Co je pravdy na tom, že utrpení je onou branou k vykoupení, či spasení. Když utrpení samotné nás může uvrhnout do ještě větší hlubiny zatracení, kterému už nelze nepodlehnout."
Po těchto slovech se za postavou objevil obrovský kříž a Nosferatu na sebe vzal podobu překrásného páva, který zobákem krmí svá mláďata. Do ticha se opět ozval jeho hlas.
"Kristovo království nemůže přijít, protože nebude na Zemi nikoho, kdo by uměl přijmout jeho dary. Přijde-li spasitel, najde úpadek a znetvořená astrální těla, znetvořená právě oním utrpením, kterému se neuměla bránit. Pravým utrpením nemůže bez následků a čistotě stvořitele projít nikdo, protože tak silné bytosti se mezi lidmi nerodí. Aury a astrály jsou znetvořeny již příčinami z minulých životů a jejich poklesků. Proto se lidské duše musí znovu a znovu vracet do hmoty a jsou tak uvězněny v nekonečném kolotoči. V krásných tělech se často skrývá duše dekadentně zkřivená a neschopná plodit nic, než co se v zrcadlech astrálu dá nazvat - zrůdou, nepodobnou ničemu. Dotyky Boha se zdají být neviditelné, protože jakási silná moc změnila lidská těla na úkryt pro démony. Jsou to skutečně oni, kterým Bůh svěřil Zemi jako místo k panování. Země se tak stala odpadem vesmíru.
Vy jste ale něco jiného. Patříte k jinému, vyššímu řádu. Nepodléháte žádné moci, neboť jste poutníky mezi životem a smrtí. Vaše duše nepodléhají koloběhu proměn, zrození a smrti. Buďte mocní jako drak, co se plazí u mých nohou. Půvabní jako Bůh, neboť se mu ze všech stvořených bytostí nejvíce podobáte. A buďte bez citu, když spatříte celé generace lidí umírat a znovu se rodit. Neboť to je pravé utrpení."
Po těch slovech zvednul se astrální vír a rudá bouře se ztrácela do jeho středu. Svíce na kruhu pentagramu zhasil vítr a Nosferatu změnil se v rytíře v brnění a jeho drak v koně a rozplynul se v prachu té bouře, která po chvíli utichla a nezůstalo již nic, než ticho kamenné hrobky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama